Sociaal Wijkteam Zuid is actief in Nijlân, Huizum-West, Aldlân, Zuiderburen, Hempens-Teerns, Goutum en de Zuidlanden. In de wijken werken wij actief samen met bewoners,wijkpanels, wijkverenigingen en andere partijen in de wijk. Onze hulp en ondersteuning bieden wij niet alleen vanuit ons kantoor. We zijn veel op pad, gaan bij de mensen langs om zo de hulp en ondersteuning op een laagdrempelige manier aan te bieden.

Uiteraard bent u ook altijd welkom bij ons op kantoor