Heeft u een klacht over de werkwijze of handelswijze van een van onze sociaal werkers? Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt op verschillende manieren een klacht bij ons indienen.


Persoonlijk:

Rechtstreeks bij de sociaal werker over wie u een klacht heeft. Hij/zij is verplicht u te informeren over de klachtenprocedure.


Telefonisch via:

tel: 058 303 0407


Contactformulier