De hulp en ondersteuning vanuit het Sociaal Wijkteam Noordoost is een algemene voorziening van de Gemeente Leeuwarden.  Hieraan zijn geen kosten verbonden.