Het Sociaal Wijkteam Zuid is er voor alle bewoners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan bewoners met: schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking. Maar ook bewoners die werkeloos thuiszitten, een uitkering hebben en op zoek zijn naar een baan of vrijwilligerswerk.

Betrokken buurtpartner

Daarnaast draagt het Sociaal Wijkteam Zuid actief bij aan de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan de ondersteuning van buurtinitatieven, het organiseren van collectieve voorzieningen en andere projecten.
Daarbij wordt nauw samengewerkt met bewoners, bewonersinitatieven, wijkverenigingen, wijkpanels en andere partijen die betrokken zijn in de wijk.