Heeft u een vraag of zit u met een probleem dan kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam Zuid. In ons team werken wij nauw samen met vrijwilligers en specialisten. Wij werken volgens de methode:

‘Eén plan, één huishouden, één sociaal werker. Dit houdt in dat wanneer u bij het sociaal wijkteam komt, u één aanspreekpunt heeft. Samen met de sociaal werker wordt gekeken naar de volgende zaken:

  • Wat kunt u zelf doen?
  • Wat kan uw sociale netwerk voor u betekenen?
  • Kan een vrijwilliger of iemand uit het netwerk van het sociaal wijkteam een rol spelen bij het vinden van een antwoord op uw vraag?
  • Welke rol kan de sociaal werker spelen?

Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt er samen met u een plan gemaakt waarin duidelijke afspraken zijn genoteerd.

Nu gaat u verder aan de slag. De sociaal werker coacht en ondersteunt u bij het vinden van een passende oplossing. U houdt zelf de regie over de uitvoering van uw plan van aanpak.

Lukt dat niet dan kijkt de sociaal werker samen met u wat er nodig is om tot een goede uitvoering te komen.

 

Als ik specialistische ondersteuning nodig heb?